Es wurden 3 Lieder von Zululied gefunden.

Senzenina

Senzeni na? Sono sethu, ubumnyama? Sono sethu yinyaniso? Sibulawayo Mayibuye i Africa
Text:
Melodie:

Singaba hamba

Singaba hamba yo thina kul lom hlaba ke pha sin e kha ya, e Zul wi ni Singaba hamba yo thina kul lom hlaba ke pha sin e kha ya, e Zul wi ni ha le lu ya, ha le lu ya, ha le lu ya ha le lu ya, ha le lu ya, ha le lu ya

Thina singu

Thina singumlilo ovuthayo Watsha, watsha, watsha, Watsha, watsha, watsha.
Text:
Melodie: