Viyuda leolam teshev | Wi Yuda Leolam teschef (Kanon)

Viyuda leolam teshev.
Viyuda leolam teshev.
Virushalayim ledor vador.
Vi´rushalayim ledor vador.

Wiyuda leolam teschef.
Wiyuda leolam teschef.
Wiruschalayim ledorwador.
Wiruschalayim ledorwador.


Text: Israel
Melodie: Israel

Quelle: https://www.evangeliums.net/lieder/lied_viyuda_leolam_teshev.html